Archive for the ‘All news’ Category

În Premieră: În căutarea țării pierdute

Sunday, November 17th, 2019

17 novembrie 2019


Romania’s children are coming home

Wednesday, November 13th, 2019

Sunday, 17 November 2019 on Antena 3

Preview

Unaniem aangenomen motie over corrupte adopties terzijde gelegd

Friday, October 25th, 2019
Source: https://www.vpro.nl
ARGOS

22 oktober 2019, hélène van beek

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) gaat zich niet bemoeien met de problemen van Europees ambtenaar en klokkenluider Roelie Post, die wijdverbreide corruptie bij internationale adopties aan de kaak stelde.
Eurocommissaris Timmermans: “Klokkenluiders zijn dappere mensen”.

© roelie post
Daarmee schuift Blok een unaniem aangenomen motie door de Tweede Kamer terzijde. Volgens Blok is ‘de rol van het kabinet in deze kwestie zeer beperkt, aangezien het een arbeidsgeschil betreft tussen de Europese Commissie en een van haar werknemers’, zo heeft hij de kamer per brief laten weten. Minister Blok heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU opdracht gegeven de in de Tweede Kamer levende zorgen over deze kwestie aan de Europese Commissie over te brengen.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA), die het initiatief nam tot de motie, neemt daar geen genoegen mee. “Blok zegt nog steeds: ‘Het is een arbeidsconflict en u moet niet hier zijn.’ Daar verschillen we gewoon van mening over. Daarom ligt er een kamermotie. Ik wil weten of er een oplossing ligt die afdoende is. Blok is ook een taaie hoor. Maar ik ben wel gewend dat, als ze één keer nee zeggen, je je er niet bij moet neerleggen. Dan ga je gewoon verder.” (more…)

Romania Libera Deel II: Hoe kinderrechten uit te wissen

Monday, September 9th, 2019

Volledig artikel in het Roemeens: Romania Libera

9 september 2019

“De wet van de Europese Unie legt als basiswet op voor alle adopties van EU-lidstaten – het Verdrag van de Verenigde Naties en sluit met nadruk het Haags Verdrag uit, ook al is het door alle EU-lidstaten geratificeerd.

Romania Libera heeft de twee verdragen bestudeerd voordat het zich tot de ambtenaren van de Europese Commissie richtte. Het verschil is enorm, de twee zijn absoluut “onverenigbaar” op het gebied van twee essentiële elementen:

a) Het Verdrag van de Verenigde Naties sluit de variant “internationale adoptie” uit, aangezien het bijna onmogelijk is om adopties goed te keuren, zelfs buiten de lidstaat waar het kind woont. Artikel 21: (b) Staten erkennen dat internationale adoptie kan worden beschouwd als een alternatief middel voor kinderopvang, als het kind niet in een adoptiegezin of pleegzorg (pleeggezin) kan worden geplaatst of niet op passende wijze in het land van oorsprong kan worden verzorgd; De belangen van het kind worden aldus gedefinieerd. Volgens dit artikel is de adoptie van Sorina illegaal, het meisje kan nooit uit het gezin van pleegouders worden gehaald.

b) Het Haags Verdrag is voor het belang van het kind om een gezin te hebben, een in 2013 aangenomen gids over “Samenwerking bij grensoverschrijdende adoptie/introductie:” Het Verdrag erkent dat opgroeien in een gezin van het grootste belang is en essentieel is voor de geluk en een gezonde ontwikkeling van het kind. – Het Haags Verdrag is praktisch in overeenstemming met artikel 21 (b) hierboven, niet toegestaan door het VN-Verdrag en, zoals hieronder zal worden onthuld, bevestigd door een wikileaks-kabel.

a) Het Verdrag van de Verenigde Naties definieert bemiddeling bij de betaling van adoptiebureaus als kinderhandel. “Protocol ondertekend en geratificeerd bij resolutie A / RES / 54/263 van 25 mei 2000 met ingang van 18 januari 2002: Artikel 2: (a)” Verkoop van kinderen “: elke handeling of operatie waarbij een kind door een persoon wordt overgedragen of een groep personen aan een ander in ruil voor een vergoeding of een ander voordeel.” (more…)

Romania Libera Deel I: Over Sorina’s Case & Roelie Post

Monday, September 9th, 2019

Volledige tekst in het Roemeens: Romania Libera

09.09.2019
Roemenië heeft het EU-acquis en de wet van de Europese Unie geschonden.


Timmermans steunt klokkenluiders maar dwong haar zich te verbergen, hoewel ze gelijk had, Sorina’s Case bevestigde haar waarschuwingen.

De zaak van Sorina, een 9-jarig meisje van Roma-afkomst, gesleept en met geweld uit het huis van haar pleeggezin gehaald, schudde Roemenië maar ook het Nederlandse parlement.

op 4 september 2019 werd de zaak van Sorina besproken in Den Haag, in het parlement, in de context van Roelie Post, de voormalige ambtenaar van de Europese Commissie belast met de uitvoering door Roemenië van de wet op de bescherming van kinderen en de wet op adoptie in het acquis communautaire, en op dit moment een klokkenluider die “ernstige” gevolgen heeft als gevolg van de onthullingen over het gevaar dat bestaat in Roemenië, en over de vervanging van het acquis door de “adoptiewet gebaseerd op het Haagse Verdrag”, min of meer gewijd aan “kinderhandelaars”.

We vatten de video samen van het Nederlandse parlement, waarin het parlementslid Pieter Omtzigt de Nederlandse Premier vroeg om het probleem van de adoptiepraktijk van Roemenië aan te pakken, maar ook de problemen waarmee Roelie Post, een klokkenluider, op het niveau van de Europese Commissie met Frans Timmermans te kampen heeft. (more…)

Debate in Dutch Parliament about ACT’s founder Roelie Post

Wednesday, September 4th, 2019

During a debate in the Dutch Parliament, Members Pieter Omtzigt (Christian Democrates) and Renske Leijten (Socialist Party) brought up the case of EU whistleblower Roelie Post.
Prime Minister Rutte said it was a sensitive case.  And he passed the case to Minister of Foreign Affairs Stef Blok.

A motion was handed in:

“Noting that Mrs. Roelie Post has written a whistleblower letter to the prime minister of the Netherlands when the Netherlands was president of the European Union,
Noting that the problem she raised was child trafficking for international adoptions has by no means been resolved,
Invites the Dutch government and Mr. Timmermans for a decent solution for both the case and for the person in question and to inform the Chamber about this before October 25, 2019.

Romanian TV Victor Ciutacu – adoption and the European Commission

Thursday, July 25th, 2019

25 July 2019


Cafe Weltschmerz

Wednesday, May 15th, 2019


Geveld door de ’adoptiemaffia’

Wednesday, January 30th, 2019
30 januari 2019

Bron: De Telegraaf

EU-ambtenaar stuit op organen en kinderhandel
Door Wierd Duk
30 jan. 2019

AMSTERDAM - Klokkenluiders moeten zich veilig voelen, benadrukken politici telkens weer. Maar in de praktijk dreigen vaak isolement en angst. Roelie Post klaagde de internationale ’adoptiemaffia’ aan en betaalde een hoge persoonlijke prijs.

Roelie Post liep in Brussel tegen een muur met haar klacht over de schaduwzijdes van de internationale adoptie-industrie.

Roelie Post liep in Brussel tegen een muur met haar klacht over de schaduwzijdes van de internationale adoptie-industrie.

Ⓒ RIAS IMMINK

Ondergedoken is ze niet, maar waar ze zich precies ophoudt in Nederland, dat maakt Roelie Post (59) liever niet bekend. De voormalige ambtenaar bij de Europese Commissie voelt zich nog altijd niet veilig nadat ze werd bedreigd wegens haar onthullingen over de activiteiten van een internationaal opererende ’adoptiemaffia’.

Tijdens onderzoek in Roemenië voor haar Brusselse werkgever stuitte Post op een netwerk van kinderhandelaren: „Van kinderen die ter adoptie werden aangeboden, bleek dat de ouders nog in leven waren en geen idee hadden wat er met hun kroost was gebeurd. Het is gewoon georganiseerde misdaad.” (more…)

European Parliament Intergroup on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime

Wednesday, November 7th, 2018

The Dark Side of Adoption
7 November 2018

European Parliament Intergroup on Integrity, Transparency, Corruption and Organised Crime, hosted by MEPs Ana Gomes and Dennis de Jong: Documentary film screening and debate in the presence of European Commission whistle-blower Roelie Post.